Misja Kerygma Uwielbienie i Miłość

Słowo KERYGMA z greki oznacza “iść i głosić ewangelię”. Kerygmat to orędzie zbawienia dokonanego i objawionego przez Boga w Jezusie Chrystusie, głoszone w Jego imieniu w celu nawrócenia i zbawienia ludzi.
Zawiera cztery najważniejsze prawdy, które powinno się głosić z wiarą popartą świadectwem życia:

 1. Bóg kocha człowieka MIŁOŚĆ
 2. Człowiek oddalił się od Stwórcy GRZECH
 3. Pan zsyła nam Zbawiciela ZBAWIENIE
 4. Przyjęcie przez wiarę Jezusa jako Pana i Zbawiciela JEZUS i TY

Kerygma to nasze powołanie.

Misja Kościoła Bożego w Chrystusie

Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany Filipian 1,18

Jesteśmy chrześcijańską misją ewangelizacyjną. Niesiemy Dobrą Nowinę na ulice miast, do szkół, więzień. Współpracujemy ze wszystkimi denominacjami kościołów biblijnie wierzących. Łączy nas miłość do Jezusa i Ewangelii. Naszym marzeniem jest dotrzeć do miejsc, gdzie jeszcze Dobra Nowina nie była głoszona, gdzie nie ma kościołów a czasami nawet grup domowych. Chętnie pomagamy małym społecznościom w zorganizowaniu ewangelizacji ulicznej a także służymy Słowem zachęty, modlitwą i wspólnym uwielbieniem Jezusa.

Bogdan Ostapiuk - dyrektor Agendy Kościoła Bożego w Chrystusie "Misja Kerygma"

Magdalena Ostapiuk - fundatorka i prezes "Fundacji Misja Kerygma"

Tadeusz Bieńkowski - ewangelista

Cele Fundacji Misja Kerygma

Działając od 2015 roku, niezmiennie misję fundacji wyraża fragment Ewangelii św. Marka: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły.

Celami Fundacji są:

 1. głoszenie Ewangelii opartej na Piśmie Świętym,
 2. wdrażanie w życie wartości chrześcijańskich,
 3. upowszechnianie wartości i tradycji narodowych, patriotycznych i ewangelicznych,
 4. popularyzacja kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego,
 5. działalność charytatywna.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. popularyzację Ewangelii opartej na Piśmie Świętym na ulicach, w ośrodkach kultury, ośrodkach terapeutycznych, szkołach, szpitalach, więzieniach, domach opieki etc,
 2. propagowanie wartości biblijnych poprzez organizację i uczestnictwo w seminariach, odczytach, sympozjach, konferencjach, wystawach etc,
 3. organizowanie chrześcijańskich koncertów charytatywnych,
 4. produkowanie nagrań CD,
 5. pomoc społeczną, w tym działalność charytatywną polegającą na gromadzeniu funduszy oraz inne formy wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej,
 6. skupianie wokół celów Fundacji działaczy społecznych.

Kontakt i wsparcie

Fundacja Misja Kerygma

ul. Nowosielecka 14a/19, 00-466 Warszawa
tel: 506 825 056
email: misja.kerygma@gmail.com
NIP 7010497388
KRS 0000567290

Numer konta Fundacji:
11 2530 0008 2057 1005 9226 0001
Kod BIC (SWIFT): NESBPLPW

Kościół Boży w Chrystusie Misja Kerygma

ul. Nowosielecka 14a/19, 00-466 Warszawa
tel: 790 279 842
email: misja.kerygma@gmail.com

Numer konta Misji:
67 2530 0008 2057 1010 1891 0001
Kod BIC (SWIFT): NESBPLPW

Kontakt ds. ewangelizacji

Tadeusz Bieńkowski
Tel: 517 044 555

facebook