Misja Kerygma Uwielbienie i Miłość

Słowo KERYGMA z greki oznacza “iść i głosić ewangelię”. Kerygmat to orędzie zbawienia dokonanego i objawionego przez Boga w Jezusie Chrystusie, głoszone w Jego imieniu w celu nawrócenia i zbawienia ludzi.
Zawiera cztery najważniejsze prawdy, które powinno się głosić z wiarą popartą świadectwem życia:

 1. Bóg kocha człowieka MIŁOŚĆ
 2. Człowiek oddalił się od Stwórcy GRZECH
 3. Pan zsyła nam Zbawiciela ZBAWIENIE
 4. Przyjęcie przez wiarę Jezusa jako Pana i Zbawiciela JEZUS i TY

Kerygma to nasze powołanie.

Misja Kościoła Bożego w Chrystusie

Lecz o co chodz? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowanyFil 1,18

Jesteśmy chrześcijańską, ewangelizacyjną misją namiotową. Wychodzimy z Dobrą Nowiną poza kościół na ulice miast. Współpracujemy ze wszystkimi denominacjami kościołów biblijnie wierzących. Łączy nas miłość do Jezusa i Ewangelii. Naszym marzeniem jest dotrzeć do miejsc, gdzie jeszcze Dobra Nowina nie była głoszona, gdzie nie ma kościołów a czasami nawet grup domowych. Chętnie pomagamy małym społecznościom w zorganizowaniu ewangelizacji ulicznej a także służymy Słowem zachęty, modlitwą i wspólnym uwielbieniem Jezusa.

Bogdan Ostapiuk - dyrektor Agendy Kocioła Bożego w Chrystusie "Misja Kerygma"

Magdalna Ostapiuk - fundatorka i prezes "Fundaji Misja Kerygma"

Tadeusz Bieńkowski - ewangelista

Cele Fundacji Misja Kerygma

Działając od 2015 roku, niezmiennie misję fundacji wyraża fragment Ewangelii św. Marka: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły.

Celami Fundacji są:

 1. głoszenie Ewangelii opartej na Piśmie Świętym,
 2. wdrażanie w życie wartości chrześcijańskich,
 3. upowszechnianie wartości i tradycji narodowych, patriotycznych i ewangelicznych,
 4. popularyzacja kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego,
 5. działalność charytatywna.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. popularyzację Ewangelii opartej na Piśmie Świętym na ulicach, w ośrodkach kultury, ośrodkach terapeutycznych, szkołach, szpitalach, więzieniach, domach opieki etc,
 2. propagowanie wartości biblijnych poprzez organizację i uczestnictwo w seminariach, odczytach, sympozjach, konferencjach, wystawach etc,
 3. organizowanie chrześcijańskich koncertów charytatywnych,
 4. produkowanie nagrań CD,
 5. pomoc społeczną, w tym działalność charytatywną polegającą na gromadzeniu funduszy oraz inne formy wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej,
 6. skupianie wokół celów Fundacji działaczy społecznych.

Kontakt i wsparcie

Fundacja Misja Kerygma

ul. Nowosielecka 14a/19, 00-466 Warszawa
tel: 506 825 056
email: misja.kerygma@gmail.com
NIP 7010497388
KRS 0000567290

Numer konta Fundacji:
11 2530 0008 2057 1005 9226 0001
Kod BIC (SWIFT): NESBPLPW

Kościół Boży w Chrystusie Misja Kerygma

ul. Nowosielecka 14a/19, 00-466 Warszawa
tel: 790 279 842
email: misja.kerygma@gmail.com

Numer konta Misji:
67 2530 0008 2057 1010 1891 0001
Kod BIC (SWIFT): NESBPLPW

Kontakt ds. ewangelizacji

Tadeusz Bieńkowski
Tel: 517 044 555

facebook